Compromesa

al servei de

l'educació

Des del coneixement i el respecte per la evolució personal de cada alumne, tot vetllant pel seu creixement social, cognitiu i maduratiu en totes les seves dimensions.

La Fundació Acis, amb 60 anys d’existència i amb voluntat de servei, som una entitat no lucrativa, creada per donar forma legal als projectes educatius que, a partir de 1962, amb el nom de Agrupació Cultural i Social, varen fundar un grup d’amigues amb inquietuds socials i pedagògiques.

Els centres educatius

de la Fundació

Donen coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del projecte pedagògic de l’Entitat.

L'encant

de Gràcia

Aquesta botiga d’articles de segona mà arrodoneix el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant.

Per mi, el voluntariat és gratificant, si ajudes als altres, t'ajudes a tu mateix. És un compromís social que té una part molt enriquidora a nivell personal, aquí a l' Encant de Gràcia estic molt contenta d'estar envoltada de persones grans i tots junts formem un bon equip per donar resposta a la part social i cultural de la Fundació ACIS.

Voluntària de l'Encant de Gràcia desde fa tres anys, gestiona el departament de les xarxes socials i medis de difusió.

Amb el suport de:

Formem part de: